Biolan Trio

Jatkuvatoiminen pienpuhdistamo

7750,00 

Osta yhdessä

Varastossa

Alhaisin hinta viimeisen 30 päivän ajalta: 7750,00 

Varastossa

Syötä postinumero

Toimitus alkaen

Hintaa ei voitu toimittaa

Check your Zip Code

Biolan Trio

  • Valmis kokonaisuus!
  • jatkuvatoiminen pienpuhdistamo
  • kaikille kiinteistön jätevesille
  • 1-6 henkilön talouden käyttöön
  • biologis-kemiallinen käsittelyprosessi
  • mukana myös näytteenottokaivo ja ankkurinti

Kompostikäymälä eco II-laatu (tummanharmaa) mukaan veloituksetta koskee vain verkkokaupasta tilattuja TRIO-tuotteita
Trio on saatavilla ruotsinkielisellä kieliversiolla, ota yhteyttä:
Tero Mäkinen, myyntipäällikkö
tero.makinen(at)biolan.fi

HUOMIOI ETTÄ TOIMITUS EI SISÄLLÄ PURKUA KOHTEESSA. NOSTOKALUSTA OLTAVA KOHTEESSA.

Tuotenumero: 70577500
LVI-numero: 3623614

Biolan Trioon johdetaan kiinteistön pesuvedet ja vesikäymälän vedet. Puhdistamoon ei saa johtaa hulevesiä eli sadevesiä ja perustusten salaojavesiä. Jätevesijärjestelmää on käytettävä ja huollettava ohjeiden mukaisesti sekä seurattava säännöllisesti sen toimintaa.

Trion biologinen puhdistustoiminta perustuu mikrobeihin, jotka ovat herkkiä erilaisille desinfioiville ja myrkyllisille aineille. Myrkyllisiä aineita, kuten öljyjä ja liuottimia ei saa johtaa puhdistamoon. Myöskään sekajätettä, kuten siteitä, tamponeja ja vanupuikkoja ei saa laittaa viemäriin. Ne saattavat tukkia puhdistamon mekaanisia osia, kuten pumppuja.

Puhdistamon toiminta sietää pieniä määriä siivouksessa käytettäviä desinfioivia esimerkiksi klooripohjaisia puhdistusaineita. Kaikkien pesuaineiden annostelussa tulee noudattaa valmistajan antamia annosteluohjeita.

Viemäriin EI SAA laittaa:
– ongelmajätettä: öljyä, liuottimia, maaleja, vanhoja lääkkeitä
– biojätettä: ruuan tähteitä, kahvinporoja
– sekajätettä: siteitä, tamponeita, kondomeja, vanupuikkoja, tupakantumppeja
– muuta paperia kuin wc-paperia
– hiuksia
– rasvoja
– hiekkaa

Käyttötauot
Biologinen puhdistusprosessi kestää häiriintymättä muutamien viikkojen mittaiset käyttötauot, esimerkiksi lomat. Tätä pidempien käyttötaukojen vaikutuksesta järjestelmän puhdistusteho heikkenee orgaanisen aineen ja typen osalta, mutta palautuu ennalleen muutamassa viikossa käyttötauon päätyttyä. Fosforin poiston tehokkuuteen käyttötauot eivät vaikuta, sillä fosfori poistetaan kemiallisella saostuksella.

Trion huolto
Onnistunut jäteveden käsittely on useiden tekijöiden summa. Oikeanlaisen asennuksen lisäksi laitetta tulee käyttää oikein ja huoltaa säännöllisesti. Puhdistamon yleisiin toimintaperiaatteisiin perehtyminen on edellytys sen oikealle käytölle ja seurannalle. Huolto-ohjelman noudattaminen varmistaa toimivan ja pitkäikäisen puhdistamon.

TUTUSTU HUOLELLISESTI KÄYTTÖOHJEESEEN.

Käyttöohje Lataa

Biolan Trioa suunniteltaessa täytyy huomioida seuraavat seikat:
– puhdistamo on tarkoitettu asuinkiinteistön kaikille jätevesille yhden perheen (1-6 henkilöä, avl 6) käyttöön
– mitoitusvirtaama on 0,75 m3/vuorokausi
– maksimivirtaama on 0,9 m3/vuorokausi
– puhdistamoon ei saa johtaa hulevesiä eli sadevesiä ja perustusten kuivatusvesiä
– huonosti läpäisevässä maaperässä suositellaan salaojitusta veden nosteen vähentämiseksi
– puhdistamo tulee ankkuroida
– puhdistamo tulee sijoittaa siten että säiliöt päästään tyhjentämään imuautolla
– puhdistamoon yhdistävien putkien tulee olla tukevasti paikoillaan ja niiden halkaisijan tulee olla 110 mm
– pitkät viemärilinjat ja mutkakohdat on hyvä varustaa tarkastuskaivolla tai putkella
– puhdistamo tulee routaeristää
– puhdistamo vaatii toimiakseen sähköä (230 V 1-vaiheinen, vikavirtasuojattu)
– virransyöttörasia tulee kytkeä sulaketauluun 10 A sulakkeen taakse

Jätevesijärjestelmän asentaminen on luvanvaraista rakentamista. Lupa haetaan kiinteistön sijaintikunnan rakennusvalvonnasta asianmukaisilla suunnitelmilla. Suunnitelma toimii rakentamisen ohjeena, johon mahdolliset muutokset korjataan asennusvaiheessa.

Puhdistamon asukasvastineluvun tulee olla suurempi tai yhtä suuri kuin luku, joka saadaan jakamalla asuinkiinteistön huoneistoala neliömetreissä luvulla 30. Asukasvastineluvun arvon tulee kuitenkin olla vähintään viisi (5).

Trion asennus
Biolan Trio on asennettava suunnitelmien mukaisesti asennusohjetta noudattaen. Tarkista, että puhdistamon osat eivät ole vaurioituneet kuljetuksen aikana. Rikkoutuneita osia ei saa käyttää! Puhdistamoa on käsiteltävä pystyasennossa. Puhdistamoa saa nostaa ainoastaan puhdistamossa mukana olevista nostoliinoista. Säiliöitä ei saa vetää eikä pudottaa.

Säilytä pakkauksen mukana tullut toinen Biolan Saostuskemikaalikanisteri sisätiloissa, yli 0 °C lämpötilassa.

Tutustu huolellisesti asennusohjeeseen.

1. Kaivo
Jätevesi tulee kiinteistön viemäriä pitkin ensimmäiseen kaivoon. Siinä tapahtuu jäteveden esiselkeytys, eli kaivo toimii normaalina saostuskaivona. Vettä raskaampi aines painuu kaivon pohjalle ja kevyempi, esimerkiksi rasva, nousee veden pintaan. Kaivoon myös pumpataan kolmannesta kaivosta fosforilietettä. Jätevesi siirtyy ensimmäisestä kaivosta toiseen painovoimaisesti.

2. Kaivo
Toisessa kaivossa aktiivilietteen pieneliöt hajottavat jäteveden sisältämää orgaanista eli eloperäistä ainesta, typpeä ja fosforia. Aktiiviliete syntyy kaivoon jäteveden pieneliöiden eli mikrobien lisääntyessä. Mikrobit tarvitsevat elääkseen happea. Laitekotelossa oleva ilmapumppu pumppaa kaivoon ilmaa pohjalla olevan lautasilmastimen avulla. Mikrobit hajottavat orgaanisen aineen hiilidioksidiksi ja vedeksi. Typpi muuttuu ilmastusvaiheessa nitraattitypeksi.

Ilmastus on poikki päivittäin klo 22–04. Tänä aikana nitraattityppi muuttuu typpikaasuksi, joka vapautuu ilmakehään. Aktiiviliete erottuu kaivosta poistuvasta vedestä sylinterimäisessä selkeyttimessä. Selkeyttimessä veden liike rauhoittuu, jolloin vettä painavampi aktiiviliete laskeutuu takaisin kaivoon. Kirkastunut vesi siirtyy kolmanteen kaivoon sitä mukaa kuin toiseen kaivoon tulee syrjäyttävää vettä.

3. Kaivo
Kolmanteen kaivoon tuleva vesi kertyy pumppuastiaan. Astiassa on pumppu, joka nostaa vettä annos kerrallaan pumppuastian yläpuolella olevaan sekoitusastiaan. Samalla kemikaalinannostelupumppu annostelee kemikaalisäiliöstä alumiinipohjaista saostuskemikaalia sekoitusastiaan, jolloin vesi ja kemikaali sekoittuvat.

Sekoitusastiasta vesi johdetaan kaivoon alasvientiputkea pitkin. Saostuskemikaalin kanssa reagoinut fosfori painuu vettä painavampana kaivon pohjalle lietteeksi. Takaisinkierrätyspumppu pumppaa lietettä kaksi kertaa vuorokaudessa ensimmäiseen kaivoon.

Selkeytynyt vesi nousee pintaan ja poistuu kolmannesta kaivosta painovoimaisesti järjestelmän purkuputkeen.

Tuotetiedot

Asukasvastineluku (alv): 6
Mitoitusvirtaama: 0,75 m3/vuorokausi
Maksimivirtaama : 0,9 m3/vuorokausi
Säiliöiden hyötytilavuus: yhteensä 3,6 m3
Tuloyhde: 110 mm
Tuloyhteen korkeus säiliön pohjasta: 1390 mm
Poistoyhde: 110 mm
Poistoyhteen korkeus säiliön pohjasta: 1220 mm
Paino: 350 kg
Kemikaali: Biolan Saostuskemikaali, 10 l kanisteri
Kemikaalin kulutus: 300 ml/m3
Sähkö: 230 V, 1-vaiheinen, vikavirtasuojattu, 10 A
Sähkönkulutus: vedenkulutuksesta riippuen noin 420 kWh vuodessa
Kuljetuksessa tarvittava tila: 3,5 lavametriä

Biolan Trio voitti vertailun
Biolan Trio on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu jatkuvatoiminen pienpuhdistamo. Se käsittelee tehokkaasti kotitalouden kaikki jätevedet.

Maansalo-Maarvalan perhe aloitti omakotitalon rakennustyöt vuonna 2010. Tontti on haja-asutusalueella, eikä kiinteistöä ollut mahdollista liittää kunnalliseen jätevesiverkostoon.

”Tällaisella alueelle rakennusluvan saa vasta, kun pystyy osoittamaan, että kiinteistökohtaiset jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja säädösten mukaisesti. Valittavana oli kaksi vaihtoehtoa: pienpuhdistamo tai imeytyskentän ja umpikaivon yhdistelmä. Pienpuhdistamo oli kuitenkin ainut järkevä ratkaisu tälle paikalle, sillä imeytyskenttä ei sovellu kovin hyvin savimaalle”, Tuomas Maansalo sanoo.

Viileää harkintaa laitevalinnassa
Ennen laitehankintaa Tuomas Maansalo kertoo vertailleensa eri pienpuhdistamoja keskenään:

”Huomioin vertailussa muun muassa puhdistamon tilavuuden, kemikaalin kulutuksen, huollon helppouden ja tyhjennysvälin. Biolan Triossa kaikki nämä olivat kilpailukykyisiä. Myös hinta- ja laatusuhde oli kohdallaan. Pidin myös Trion kolmiosaista säiliömallia toimintavarmempana kuin panostoimista yhden säiliön mallia.”

Kaikki on valmiiksi ajateltu
Kolmihenkinen perhe muutti uuteen kotiin heinäkuussa 2011. Biolan Trion asennus sujui muutamassa tunnissa. Kokemukset Biolan Triosta ovat hyvät:

Biolan Trio on toiminut häiriöittä.
Laitteen huolto on tehty todella helpoksi. Ohjeet ovat selkeät ja laite ilmoittaa itse, milloin on aika tehdä kemikaalitäydennys tai, jos laitteeseen tulee tilapäinen toimintahäiriö.

Jaa ajatuksesi!

Kerro meille mitä mieltä olet...

Mitä muut sanovat

Ei vielä arvosteluja

×

Rekisteröidy

Henkilötietojasi käsitellään verkkosivuston käyttökokemuksesi tukemiseksi, tilillesi pääsyn hallitsemiseksi ja muilla tietosuojakäytännössämme kuvatuilla tavoilla: Yksityisyyden suoja.

Continue as a Guest

Don't have an account? Sign Up